Denna webbsajt är inte längre aktiv, tack för ditt besök.

Välkommen till GUCH i Sverige

GUCH står för Grown Up Congenital Heart disease.
Det betyder vuxna med medfödda hjärtfel.
Det finns 7 GUCH centra i Sverige; Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala, Örebro, och en mottagningsverksamhet finns och byggs ut på fler sjukhus runt om i landet.

Webbplatsen riktar sig till patienter med medfödda hjärtfel, anhöriga, läkare och annan sjukvårdspersonal.