svensk guchlogo liten.gif (3646 bytes) Slutning av Förmaksdefekt med 
Amplatzer paraply

Ansvarig för innehållet Sjuksköterska Gunilla Andulv och Överläkare Eva Furenäs  
Uppdaterad 110905

ASD/PFO slutning med kateter teknik

Problem i vuxen ålder

Metoden del 1

Metoden del 2

Slutningen

Paraplyslutning

Efteråt

Tillbaka 

 

 

 

ASD/PFO slutning med kateterteknik

Det icke syresatta blodet cirkulerar från vener genom höger förmak till höger kammare via lungpulsådern till lungorna för att syresättas. Syresatt blod kommer tillbaka till vänster förmak ner till vänster kammare och ut i aorta, stora kroppspulsådern (se bild 1).

För att separera syrefattigt och syrerikt blod krävs att mellanväggarna mellan höger och vänster sida är intakta.

ampl_1.jpg (24085 bytes)

Höger hjärtkammare har normalt ett lågt tryck, ca 30-35 mmHg, eftersom lungornas tryck är lågt. Vänster hjärthalva som skall pumpa ut syresatt blod till kroppens alla organ och extremiteter pumpar med högt tryck. Trycket i vänster hjärtkammare motsvarar blodtrycket man mäter vid vanlig blodtrycksmätning i armen.

Man kan ha flera olika defekter i förmaksväggen, varav ASD och PFO kan slutas med hjälp av paraplyteknik.

1. ASD ( Atrial septal defekt/Förmaksseptumdefekt) innebär att det finns ett hål mellan de två förmaken. Om hålet är stort kan blodet ledas fel väg, från vänster till höger förmak. Detta leder till att höger förmak får pumpa mycket mer än vänster, vilket  oftast ger symtom senare i livet (efter 40-års ålder).

 

 

 

 

 

 

                                     ASD

ampl_2.jpg (24407 bytes)

2. PFO (Patent Foramen Ovale/Öppetstående foramen ovale) är en glipa i förmaksväggen som normalt ska slutas under fostertiden. Det innebär att det inte finns något hål med konstant flöde men en möjighet att öppna en förbindelse mellan förmaken. Till skillnad från ASD, som ger en cirkulatorsk påverkan, fås inte denna vid PFO.

PFO förekommer hos c:a var fjärde människa och har vanligtvis ingen påverkan på hjärtats funktion.  Hos vissa kan detta dock vara en källa till blodpropp och det är först efter en blodpropp i hjärnan (stroke) som man tar ställning till om en PFO behöver slutas eller ej.